Kadry i płace

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Firma PEMA sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pełen wachlarz świadczonych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala nam elastycznie reagować na Państwa potrzeby.
Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem i dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie

Naszymi stałymi współpracownikami są specjaliści z dziedziny bhp, co jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

W ramach outsourcingu sprawujemy kompleksową opiekę nad firmami w zakresie BHP

Profesjonalnie zajmujemy się:

– organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP,
– organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
– tworzeniem wymaganej przepisami dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
– oceną ryzyka zawodowego,
– audytami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– prowadzeniem postępowań powypadkowych,
– opracowywaniem instrukcji oraz procedur z zakresu BHP
– przeglądem okresowym sprzętu do pracy na wysokości

Potwierdzeniem jakości świadczonych przez nas usług jest powiększające się grono stałych Klientów, którzy nawiązali współpracę na zasadzie outsourcingu.

Pomoc w rekrutacji pracowników

Biuro Rachunkowe w ramach swojej działalności oferuje  pomoc w rekrutacji pracowników z Polski i zagranicy :

 • ustalenie wizerunku poszukiwanego pracownika
 • ustalenie zasad rekrutacji
 • przeprowadzenie rekrutacji
 • pomoc w poszukiwaniu odpowiednich pracowników na żądane stanowisko
 • pomoc psychologiczna

Kompleksowa obsługa kadr

Biuro Rachunkowe PEMA przejmie na siebie obowiązki kadrowe w Twojej Firmie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z zakresu kadrowo-płacowych.

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową, będąca czasochłonnym obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku w firmie.

Dzięki przekazaniu  do naszego Biura Rachunkowego tych czynności, zyskasz profesjonalną pomoc, fachową obsługę i pewność, że wszystkie działania wykonywane są zgodnie z aktualnym, często zmieniającym się prawem.

Obsługa kadrowa związana jest też z dostarczaniem   na bieżąco do naszego Klienta  informacji dotyczących terminów płatności składek, kończących się umów oraz podatków

Obsługa kadrowa  obejmuje:

 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
 • Zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych
 • Sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • Monitorowanie badań lekarskich , ważności uprawnień zawodowych,
 • Monitorowanie ważności szkoleń BHP
 • Sporządzanie dokumentów do US
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia
 • Pomoc w przygotowaniu korespondencji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Kompleksowa obsługa płac

Biuro Rachunkowe PEMA przejmie na siebie obowiązki naliczania płac i dodatków  w Twojej Firmie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z zakresu kadrowo-płacowych.

Oferujemy kompleksową obsługę płac, będąca czasochłonnym obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku w firmie.

Dzięki przekazaniu  do naszego Biura Rachunkowego tych czynności, zyskasz profesjonalną pomoc, fachową obsługę i pewność, że wszystkie działania wykonywane są zgodnie z aktualnym, często zmieniającym się prawem.

Obsługa płacowa  związana jest też z dostarczaniem   na bieżąco do naszego Klienta  list płac oraz informacji dotyczących terminów płatności wyagrodzeń, premii, ekwiwalentu za urlop i innych składników.

Obsługa płacowa  obejmuje:

 • Prowadzenie i kontrola ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich
 • Ustalanie wypłaconych zaliczek pracownikom, zajęć komorniczych i innych
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie rachunków dla umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i US
 • Pomoc w przygotowaniu korespondencji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą